Webbanalys

Webbanalys 2023 – vad bör den innehålla?

Webbanalys handlar om veta vad man gör på webben, så också 2023. En webbanalys kan ge förklaringar till vad som händer på en sajt, och hur besökare använder webbplatsen.

Universal Analytics ersätts av Google Analytics 4 under 2023

Det innebär ett nytt sätt att jobba med webbanalys och man behöver se över och uppdatera hur man arbetar och mäter det som sker på webbplatsen! GA4 fungerar över flera plattformar, förlitar sig alltså inte på cookies och använder en händelsebaserad datamodell för datainsamling.

Vilka trafikkällor driver mest trafik till min sajt?

Trafik från vilka källor konverterar? Detta är viktigt så du lägger resurser på rätt plats. Om Facebook står för 80% av trafiken tack vare en smart kampanj men de bara stannar på sajten 10 sek för att kampanjen lovar mer än vad sajten kan leva upp till så är det ju mer eller mindre pengar i sjön.

Målgruppsanalys – Når du de som du vill ska bli din kund?

Blir de din kund? Målgruppen styr mycket, vad tilltalar den och hur ska budskap och innehåll förpackas för att nå fram.

Webbanalys är en av grunderna i en stark webbstrategi

Rent allmänt behöver man formulera en webbstrategi för att kunna starta med sin webbanalys, annars är ju liksom ingen vind den rätta, man vet inte vart man vill. Här bär ingå en tydlig plan för att definiera primära, sekundära och long tail sökord och fraser.