Webbanalys - Performance

Webbanalys ur ett SEO-perspektiv

Sett utifrån ett perspektiv med sökmotoroptimering eller SEO handlar förstås webbanalys mycket om sökord och sökordsanalys. Genom att tolka statistik och data från dina användare ökar dina möjligheter att nå ut med ditt budskap och erbjudande!

Det börjar med en webbstrategi

Rent allmänt behöver man formulera en webbstrategi för att kunna starta med sin webbanalys, annars är ju liksom ingen vind den rätta, man vet inte vart man vill. Här bär ingå en tydlig plan för att definiera primära, sekundära och long tail sökord och fraser.

Välj sökord att jobba med

Ofta är man alltför fokuserad på sökvolymen när man jämför olika sökfraser och begrepp. Fråga hellre vilka sökfraser som är relevanta för er målgrupp. För att kunna ta bra beslut kring en webbplats eller sajt, så gäller det att ha data och så korrekt information som möjligt, när det kommer till sökordsanalys behöver man använda något verktyg.

Ha en plan för uppföljning och fortsatt arbete

Ta fram rapporter och metoder för kommande analys. Även om man börjar med en omfattande sökordslista är det bra at banta hårt. För mindre verksamheter räcker det ofta med 10 – 20 begrepp, det blir inte bättre om man jobbar med sökordslistor på hundratals sökord. Det är svårare än man kan tro att vara uthållig i sitt SEO-arbete.

Tänk på innehållet på hela sajten

Startsidan i all ära, men för de flesta sajter kommer de flesta av första besökarna till en undersida på webbplatsen. Så att jobba med SEO på dessa landningssidor är mycket viktigt. Här handlar webbanalys om att få spridning på sökorden så alla viktiga sökord har en tydlig landningssida.

Helt naturligt webbanalys ur ett SEO-perspektiv handlar mycket om sökord och sökordsanalys.