Webbanalys ger effekt och resultat

Webbanalys – 5 misstag du vill undvika!

Företag använder webbanalys för att stärka varumärket, förbättra kundresan, effektivisera verksamheten och snabbt kunna lansera nya produkter och tjänster. För att kunna ta bra beslut kring en webbplats eller sajt, så gäller det att ha data och så korrekt information som möjligt. En webbplats kan utvärderas på många sätt och att samla data med webbanalys är ett måste för att strategiskt kunna anpassa webbplatsen efter besökarnas beteenden.

1. Glöm inte knyta ihop webbanalys till en webbstrategi som stöds av ledningen

Rent allmänt behöver man formulera en webbstrategi för att kunna starta med sin webbanalys, annars är ju liksom ingen vind den rätta, man vet inte vart man vill. Här bär ingå en tydlig plan för att definiera primära, sekundära och long tail sökord och fraser.

2. Sökvolym i sig säger inget om relevansen för ett sökord

Den kanske vanligaste fällan är att man är alltför fokuserad på sökvolymen när man jämför olika sökfraser och begrepp. Fråga hellre vilka sökfraser som är relevanta för er målgrupp. För att kunna ta bra beslut kring en webbplats eller sajt, så gäller det att ha data och så korrekt information som möjligt, när det kommer till sökordsanalys behöver man använda något verktyg.

3. Håll ner antalet sökord så du inte svämmas över

Ett annat vanligt misstag är att man vill greppa om för många sökord. För mindre verksamheter räcker det ofta med 10 – 20 begrepp, det blir inte bättre om man jobbar med sökordslistor på hundratals sökord. Det är svårare än man kan tro att vara uthållig i sitt SEO-arbete.

4. Krångla inte till det

Håll det enkelt, mät inte på för många punkter och sätt upp mål som det är rimligt att jobba mot långsiktigt, inte bara första veckan. När du märker att du greppar de data du får in ta nästa steg utvidga, mät på flera punkter och förbättra! Det är naturligt att man skruvar på målen ju mer man lär sig om sin webbplats, användarnas beteende och datamängden blir mer omfattande.

5. Säkra kvaliteten på din data

Webbanalys är att med hjälp av insamlad data nå insikt i användarens upplevelse av en webbplats, tänk på att det måste finns tillräckligt med data för att kunna göra pålitliga analyser. Och om din data är undermålig är det nära på meningslöst att försöka dra några slutsatser baserat på dem. Tex behöver här finnas historik annars vet man inte om det som händer är beroende av säsong eller andra yttre faktorer.

Som summering kan man konstatera att det finns flera vanliga misstag inom webbanalys som man helst vill undvika. Dessa 5 punkter blir samtidigt tips hur man kan lyckas med sin webbanalys!