Webbanalys

Webbanalys 2024 - mät, analysera och förbättra!

Webbanalys handlar om veta vad man gör på webben. Det är något mer än att bara hålla upp ett finger och känna vart det blåser. Det är svårt att prata om webbanalys utan att också prata data, trafikvolym och besökarbeteenden. Tyvärr gör detta att man ibland väljer bort webbanalysen för det känns svårt och ogenomträngligt, men det finns lösningar. 

Besök AdCrea AB en webbyrå i Borås

Vad är webbanalys?

En webbanalys kan ge förklaringar till vad som händer på en sajt, och hur besökare använder webbplatsen. Webbanalys är att samla in data på webbplatsen för att bättre förstå vad besökare gör på den. I webbanalys ingår olika metoder för att samla in webbstatistik och analyser av dessa data.

Verktyg för webbanalys

Det vanligaste verktyget som används för webbanalys är Google Analytics och har så varit i åtminstone 10 år. Populäriteten beror ju till stor del på kopplingen till Google som sökmotor, men förstås också beroende på att det är gratis.

Webbanalys & SEO = Sant

Det är ingen överdrift att säga att en väl genomförd webbanalys ligger till grund för en lyckad sökmotoroptimering. Det börjar med målgruppsanalys, sökordsanalys och förståelse vilka sökord och sökfraser som är relevanta för målgruppen. Efterhand kan man sedan lägga till fler sökord ofta ger statistik från Google Ads verkliga data vilka sökord som genererar relevant trafik.

En bra webbanalys ger bra beslut!

En webbanalys kan ge förklaringar till vad som händer på en sajt, och hur besökare använder webbplatsen. Kanske behöver man ta beslut kring hur man ska jobba vidare med webbplatsen, och hur man vill utvecklas framöver med sin digitala närvaro. För att kunna ta bra beslut kring en webbplats eller sajt, så gäller det att ha data och så korrekt information som möjligt.
Webbanalys - Performance

Webbanalys – Nyckeltal (KPIer) hjälper dig att mäta och lyckas

Möjligheterna med webbanalys är i det närmaste oändliga idag. Men innan du kastar dig över datan, diagrammen och kurvorna för att analysera bör du ha formulerat en frågeställning som du söker svar på.

KPI är en förkortning för Key Performance Indicator och är ett mått på utfallet av dina aktiviteter. Målet är att identifiera nyckeltal som visar hur företaget utvecklas.  Ungefär som en kompass vid orientering ger dessa nyckeltal hjälp att navigera marknadsaktiviteterna för att nå uppsatt mål på bästa sätt.

Med hjälp av webbanalys kan man se mönster, upptäcka avvikelser och få bättre förståelse för besökarnas beteende och upplevelse på webben.

Mät bara det mest relevanta, det är lätt att drunkna i data. Fundera därför ut vilka mätetal som ger mest nytta, och prioritera dem. Vad är det viktigaste som händer på din sajt och hur kan du mäta det.

Webbanalys bidrar till lönsamhet och affärsnytta, så också 2024!

Att kunna lita på sina webbanalyser är viktigt. För att kunna ta datadrivna beslut så måste man ha korrekt data. Att jämföra äpplen och päron kan leda till missförstånd och långa diskussioner hos de som ska ta besluten. Därför är webbanalys med korrekt data viktigt, och analysen kan då ge tydliga signaler kring vilka beslut man bör ta.

Genom att samla in och analysera relevant data om hur besökare integrerar med din sajt, kan du ta strategiska beslut och anpassa den efter användarnas beteende. Så har det varit de senaste 10 åren, så också 2024!

Varför är det då viktigt att analysera hur dina besökare hittar till din webbplats? Jo, när du väl förstår vilken kanal och marknadsföring som faktiskt driver konverterande trafik till din sida så blir det enklare att göra optimeringar och ta beslut om vilka kanaler som ska få del av budgeten och vart man kan låta bli att synas.

Webbanalys ger effekt och resultat

Webbanalys – En process i flera steg

Ska man lyckas är det bra att sätta ihop en projektgrupp, tilldela resurser och besluta om tydliga mål att mäta mot. Framgång är en resa inte ett mål så också när det gäller webbanalys!

Nulägesanalys – Var står vi idag?
Syftet med en nulägesanalys är att se över dina nuvarande förutsättningar och analysera vad som krävs för att du ska nå dina mål.

Här ingår befintlig synlighet på Google och hur webbplatsen svarar upp till de mål ni vill nå. Självklart behöver man i detta läge också fundera på hur det ser ut för konkurrenterna.

Kanske det rentav börjar med att definiera ert varumärke och vad ni vill åstadkomma! 

Sökordsanalys – Vilka sökord och fraser är relevanta?
Här ska man inte alltför mycket stirra sig blind på trafikvolym på olika sökord utan hellre fråga sig vilka sökord som är relevanta för min målgrupp och vilka sökord som ger bäst konvertering.

En effektiv strategi för att hitta nyckelord är att undersöka vilka ord som dina konkurrenter använder. Detta kan du dels göra manuellt genom att gå in på deras webbplats och kolla vilka sidor som de verkar tycka är viktiga.

Relaterade sökningar i Google är ofta ett väldigt bra och effektivt sätt att hitta ord som folk dessutom aktivt söker efter.

Plattformsanalys – Duger webbplatsen?
Page Speed undersökning och Mobilvänlighetstest är två gratisverktyg som Google tillhandahåller som är grundläggande för att förstå webbplatsens tekniska status.

Detta är inte bara en fråga om användarupplevelse, snabba sajter som funkar bra på mobila enheter rankar också högre och bättre på Google.

Men det handlar inte bara om mobilitet och hastighet. Där måste ju också finnas en struktur, innehåll och funktioner som stöder det du vill åstadkomma.

Trafikanalys – Vart kommer besökarna från och vad får en besökare kosta?
Google Analytics är utan tvekan det vanligaste verktyget när det kommer till webbanalys, man talar om att runt 80% alla sajter använder Google Analytics. Detta kan exempelvis handla om att analysera från vilka kanaler dina besökare kommer ifrån och vilken målgrupp de tillhör. Analysera avvisningsfrekvensen på dina sidor och se vilka sidor man stannar länge på och hur många sidor som besöks.

Matcha sedan detta mot källa i Google Analystics så ser du ganska snart vilka kanaler som genererar trafik som skapar ett värde. Sätt också upp spårning med Google Tag Manager så får du tydligare rapporter och kan enklare följa vad som konverterar och hur.

Målgruppsanalys – Når du de som du vill ska bli din kund? Blir de din kund?
Målgruppen styr mycket, vad tilltalar den och hur ska budskap och innehåll förpackas för att nå fram.

Kanske finns flera olika målgrupper som behöver sina respektive landningssidor. Klassiska exemplet på det är ju rekryteringsfirmor som ju vill nå både uppdragsgivare och kandidater till de tjänster de rekryterar till.

Strategiska beslut i en löpande webbanalys – Keep it going!
Det krävs en pågående analys av besökarnas användarbeteende för att ta fram förbättringsåtgärder. Här är en utmaning är att hitta och lyfta den data som faktiskt kan användas som beslutsunderlag.

Grundläggande som nämnts tidigare är att besluta om nyckeltal som man följer och agerar på i utvecklingsarbetet, och förstås att avsätta resurser för att utföra åtgärderna och tex producera ett starkt innehåll med värde för målgruppen.

Nyheter